Biegi dzieci

Bieg Tropem Wilczym Poznań- biegi dla dzieci

1. Biegi odbędą się 3 marca 2019 od godziny 11:00 na nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu

2. Trasa biegów prowadzi po terenach przyległych do plaży Jeziora Strzeszyńskiego

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 26 lutego 2019 do godz.23:59. W dniu zawodów niema możliwości zgłoszenia do biegów.

4. Udział w biegach dzieci wynosi 15 zł, rejestracja 1 i 2 marca 2018 w biurze zawodów 30 zł.

5. Dzieci zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w biegu.

6. W pakiecie startowym dzieci otrzymują numer startowy, a na mecie medal, napój i posiłek regeneracyjny.

7. O przynależności do określonej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

8. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

11:00 - start biegu 200m (chłopcy i dziewczynki w wieku 6 lat rocznik 2013 i młodsze)

11:15 - start biegu 600m (chłopcy i dziewczynki w wieku 7-9 lat roczniki 2012-2010)

11:30 - start biegu 1000m (chłopcy i dziewczynki w wieku 10-12 lat roczniki 2009-2007)

10. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona zostaje pierwsza trójka osobno chłopcy i dziewczynki.

11. Warunkiem sklasyfikowania pierwszej trójki chłopców i dziewczynek jest samodzielne pokonanie trasy. Jeśli dziecko zostanie przez rodzica przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu i w rezultacie zajmie 1, 2 lub 3 miejsce zostanie zdyskwalifikowane.

12. Podczas biegu odbędzie się elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów mocowanych do sznurówek buta.

13. Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych biegów.